Ποιοι Είμαστε

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ I-SCI

Κέντρο Επιστήμης, Τεχνολογίας, Νόησης και Προσωπικής Ανάπτυξης i-Sci

Στόχος Έργου: Η προώθηση των STEM και η ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού αλφαβητισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ώστε οι απόφοιτοι μας να αποκτήσουν και να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας των μαθητών μας, μέσα σε ένα εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον.

 

Προϋπολογισμός Έργου: 182460 ευρώ

Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 145936 ευρώ

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Το i-Sci είναι ένα καινοτόμο κέντρο επιστήμης,  το οποίο προσφέρει  τις υπηρεσίες του ως Science Centre (επισκέψεις ατόμων, οικογενειών και σχολείων). Προσφέρει Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα STEAM, Προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης, Προγράμματα Ενδυνάμωσης της Νόησης και Προγράμματα Συμβουλευτικής καριέρας μέσα από κατασκευή γνωστικού προφίλ και χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

Το i-Sci είναι ένα καινοτόμο κέντρο επιστήμης  που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μαθητές/γονείς και σε άλλα κέντρα.

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ STEMFREAK

Δημιουργούμε τους επιστήμονες του αύριο…

Μας Αρέσει… να δουλεύουμε με παιδιά

Πιστεύουμε… στις δυνατότητες του ανθρώπινου μυαλού

Δεσμευόμαστε… σε συνεχή βελτίωση με στόχο την αριστεία

Είμαστε… καινοτόμοι, αντισυμβατικοί και ευχάριστοι

Δημιουργούμε… τους επιστήμονες του μέλλοντος

 

και όλα αυτά ενώ περνάμε καλά!!!

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το STEMFreak είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό κέντρο, το μοναδικό στην Κύπρο, το οποίο εφαρμόζει τη διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας STEM. Το STEM είναι το ακρωνύμιο των όρων Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εμπίπτουν σε καθέναν από αυτές τις έννοιες, καλύπτοντας όλα τα πεδία που επηρεάζουν ουσιαστικά τη καθημερινή μας ζωή.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μεθοδολογία

Είμαστε εξειδικευμένοι στην πρώιμη εκπαίδευση, με πολλά χρόνια εμπειρίας και έρευνας…

Στη λειτουργία του ανθρώπινου μυαλού

Στην ανάπτυξη της ευφυίας

Στη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Στους παράγοντες που οδηγούν στην ευτυχία και την επιτυχία των ανθρώπων

Στα στοιχεία που προκαλούν την πλήξη των μαθητών στα ιδρύματα συμβατικής εκπαίδευσης

Στα χαρακτηριτικά ενός ιδανικού μαθήματος

Στα χαρακτηριστικά του ιδανικού δασκάλου και εκπαιδευτικού υλικού

Τα στοιχεία που κάνουν την εκπαίδευση STEM να ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης είναι το περιβάλλον μικτής μάθησης και η έμφαση στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Μέσω της διδακτικής μεθοδολογίας STEM, οι μαθητές αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες, κριτική και αναλυτική σκέψη, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ μαθαίνουν πώς να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας.

Το STEMFreak πρωτοπορεί, έχοντας αναπτύξει το πρόγραμμα σπουδών του βάσει των αναγκών και των επιθυμιών των μαθητών. Μέσα από διασκεδαστικά, ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και παιχνίδια, τα παιδιά αποκτούν πάθος και δίψα για μάθηση, μαθαίνουν να αγαπούν την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Τεχνολογία… ακόμα και τα Μαθηματικά. Η βελτίωση είναι συνεχής και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία δασκάλων και μαθητών.